Tidsplan

Under finner dere tidsplanen i korte trekk. Flere steder linkes det til egne undervisningsopplegg for dagen eller timen. Om du heller vil se den gamle oversikten ligger den her


Picture

Tema oppstart ( ca. 1 t.)

Introduksjon til prosjektet

Vise film
Samtale i klasserommet

Gruppeinndeling
Arbeid i grupper

Last ned undervisningsopplegget for Tema-oppstart

18/04/2017

Picture

DAG 1

Fotspor, samskriving og sammenligning av språk

Gruppene går Fotspor-runden

Sammenligning av svensk og norsk tekst

Samskriving om hva som skjer videre med Sally Jones

Last ned undervisningsopplegget  for Dag 1

19/04/2017

Picture

Forberede Videochat (ca. 1 t.)

Lage presentasjon av:
* byen sin
*gruppens medlemmer
-navn
-skole

Sende samskrevet fortelling om Sally Jones til vennskapsgruppen.

Last ned hele undervisningsopplegg for å forberede videochat

uke 17

Picture

SYNKRON VIDEOCHAT

Gruppevis samtale

Vise presentasjonen gruppene har forberedt

Kommentere vennskapsgruppens tekst

Husk skjermbilde av hverandre mens dere chatter!

Etter videochatten presenterer gruppene sin vennskapsgruppe for de andre i klassen

Last ned instruksjoner for hvordan elevene kommer i kontakt på nordeniskolen.org

26/04/2017 - kl 10.00

Picture

Turistfilm


Se turistfilm fra vennskaps-klassens by
Starte arbeidet med å lage innhold til fotspor-runden som skal lages for vennskapsklasssen.
Hver gruppe har ansvar for en post, tilsvarende gruppenavnet de har fått

Last ned opplegget for denne timen

uke 17

Picture

SYNKRON VIDEOCHAT 2

Vennskapsklassen gir råd om plassering av posten gruppen har ansvar for.
OBS! Hvordan skal de samkjøre plassering av GPS-punkt hvis de ikke kan dele skjerm?

02. mai kl. 10.00

Picture

Innholdsproduksjon til Fotspor-runde (ca. 1,5 t.)

-Manus -Bilder -Lyd

Fotspor-innhold legges i en Google mappe pr gruppe (Lyd, bilde, tekst) og sendes til Sigrun sln(a)hvl.no innen utgangen av uke 18

Uke 18

Picture

Gå vennskapsklassens fotspor


Ta opp en videohilsen som du deler med vennskapsgruppen

uke 19