Om prosjektet

Development of innovative learning solutions for transnational language and cultural education

Prosjektets perspektiver

  • Styrke språk- og litteraturundervisning gjennom å jobbe på tvers av nasjonale grenser. Et viktig fokus i prosjektet er nabospråk i de nordiske landene.

  • Utvikle digitale praksiser på tvers av landegrenser.

  • Videreutvikle digitale rom for kommunikasjon.

Prosjektet har som formål å

  1. Utvikle undervisningspraksiser for hvordan digitale undervisningsforløb og -teknologier kan styrke sprogforståelse og kulturforståelse, som inkluderer internasjonalt samarbeid.
    • sprogundervisning med særlig fokus på det talte sprog/lytteforståelse og kulturforståelse
    • kulturforståelse med utgangspunkt i barne- og ungdomslitteratur
  2. Undersøke og utvikle portalen Norden i skolen med fokus på hvordan lærere kan finne hverandre for å gjennomføre tværnationale prosjekter med sine klasser
  3. Undersøke og utvikle mobilapplikasjonen Fotspor med fokus på hvordan lokalisert informasjon kan benyttes i språkundervisning

Kontakt

Thomas – (FNF) thomas(a)fnfnorden.org
Sigrun – (HVL-Senter for nye medier) sln(a)hvl.no
Ellen Birgitte – (HVL-norskseksjonen) ebjo(a)hvl.no